Reģistrēties lvenen
Pazaudēji paroli?
  Atrodi jaunus draugus, seksa partnerus,
pēc dažādiem kritērijiem - dzimums, vecums,
dzīves vieta, seksuālais raksturojums
seksuālā orientācija u.t.t.
Virtuālie klubi
Izveido domubiedriem savu interešu grupu
(klubu) vai piedalies citu izveidotajās gru-
pās ar apspriedēm, fotogrāfijam, komntāriem
piedalies grupu pasākumos u.t.t.
Daudz iespēju
Apskati, ievieto, vertē fotogrāfijas,
raksti blogu, publicē sludinājumus,
sūti un saņem vēstules un bučiņas.
Gribi? Reģistrējies tūlīt un baudi!
 
Iepazīšanās Fotogrāfijas Virtuālie klubi Diskusijas Sludinājumi Blogi  
 
Lietošanas noteikumi
NOTEIKUMI

Persona, kas reģistrējas šajā saitā, turpmāk tekstā - Lietotājs, apliecina, ka ir sasniegusi 18 gadu vecumu.

draiskajiem.lv un www.draiskajiem.lv, turpmāk tekstā - Portāli. Operators - Portālu īpašnieks, uzturētājs un to darbības nodrošinātājs.

Kā lietotāja vārdus aizliegts reģistrēt firmu, organizāciju, preču zīmju pasākumu nosaukumus, vārdus, kas apzīmē jebkādus pakalpojumus, vārdu un uzvārdu savienojumus, sabiedrībā pazīstamu cilvēku vārdus.

Aizliegts reģistrēt kontus, uzdodoties par citu personu.

Kā lietotāja vārdus aizliegts reģistrēt vārdus, kas ir vizuāli līdzīgi citiem jau reģistrētajiem Lietotāju vārdiem.

Aizpildot reģistrācijas formu, kā arī aizpildot jebkādas anketas citās Portālu sadaļās, Lietotājs garantē uzrādītās informācijas atbilstību patiesībai.

Aizliegts reģistrēt kontus ar mērķi izmantot Portālu resursus komercdarbībai, preču/pakalpojumu reklamēšanai, jebkādu pasākumu reklamēšanai, "laimes vēstuļu" izsūtīšanai.

Visi Portālu pakalpojumi, gan bezmaksas, gan maksas, tiek sniegti tādi, kādi tie ir. Pakalpojumu sniedzējam (operatoram, kas nodrošina Portālu darbību, turpmāk tekstā - Operators) nav pienākums uzlabot vai mainīt Portālu darbu, ja tas neapmierina Lietotāju.

Operators nesniedz nekādas garantijas par Portālu darbu un neuzņemas nekādu atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas Lietotājam vai trešajām pusēm varētu rasties Portālu lietošanas rezultātā.

Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī izdzēst savu Kontu. Konta izdzēšanas gadījumā tas nav atjaunojams un nauda par apmaksātajiem maksas pakalpojumiem netiek atgriezta. Pēc Konta izdzēšanas informācija par Lietotāju (datoru IP adreses, no kurām ir notikusi pieslēgšanās lietotāja kontam) 2 mēnešus glabājas Operatora serveros.

Uz atsevišķām Portālu sadaļām attiecas papildus noteikumi, kuri ir pieejami attiecīgajās sadaļās. Lietotāja pienākums ir ievērot šos noteikumus jeb nelietot šīs sadaļas. Papildus noteikumu neievērošanas gadījumā tiek piemērotas tādas pašas sankcijas kā šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

Operators nav atbildīgs par informāciju (tekstiem, audio/video failiem, attēliem), ko Portālos izvieto Portālu Lietotāji.

Lietotājs vienpersoniski uzņemas pilnu atbildību par informāciju (tekstiem, audio/video failiem, attēliem), ko izvieto Portālos.

Kategoriski aizliegts publicēt publiskus tekstus (čats, diskusijas, statusu teksti u.t.t.) ar mērķi apspriest citus Portālu lietotājus, Portālu administrāciju, moderatorus.

Portālos aizliegts izvietot pretlikumīgu informāciju tekstu, attēlu, audio vai video failu veidā, kā arī informāciju tekstu, attēlu, audio vai video failu veidā, kas ir aizsargāta ar autortiesībām, kas nepieder šīs informācijas ievietotājam. Šaubu gadījumā Operatoram ir tiesības pieprasīt pierādījumus, kas apliecina, ka Portālos ievietotā informācija vai faili pieder Lietotājam.

Portālos aizliegts lamāties, lietot rupjus vārdus, jebkādā veidā aizskart, pazemot, nonicināt, apmelot citus lietotājus, izvietot jebkādu informāciju tekstu vai failu veidā, kas ir aizskaroša, draudoša, zaimojoša, apmelojoša, neslavu ceļoša.

Portālos aizliegts izvietot pretlikumīgu informāciju tekstu vai failu veidā. Operatoram ir tiesības bez brīdinājuma nodot tiesībsargājošajām iestādēm informāciju par Lietotāju, kas Portālos ir izvietojis pretlikumīgu informāciju, tekstu, attēlu vai jebkādu failu veidā.

Operatoram ir tiesības pārbaudīt jebkādus failus vai informāciju, ko Lietotāji ieraksta Operatora servera cietajos diskos, lai izvērtētu šīs informācijas atbilstību Portālu noteikumiem.

Operatoram ir tiesības rediģēt vai izdzēst no Portāliem jebkādu Lietotāja izvietoto informāciju - tekstus, attēlus, video/audio failus, nesniedzot nekādus paskaidrojumus un nenesot par to nekādu atbildību.

Operators nav atbildīgs par Portālos izvietoto reklāmu saturu un reklamēto preču vai pakalpojumu kvalitāti. Par to ir atbildīgs reklāmdevējs.

Operators nav atbildīgs par Interneta resursu saturu, uz kuriem ir norādes šajā portālā.

Portāli var saturēt seksuāla rakstura informāciju tekstu, attēlu, video vai audio failu veidā.

Operators nav atbildīgs par informācijas atbilstību patiesībai, ja tā ir pārpublicēta no cita informācijas avota.

Operators bez brīdinājuma var likvidēt ikvienu Kontu, ja tā īpašnieks ne reizi 90 dienu laikā nav pieslēdzies Portāliem.

Operators nav atbildīgs par konfliktiem vai nesaskaņām starp Portālu lietotājiem un Operatoram nav pienākums šos konfliktus risināt. Lietotājs atbrīvo Operatoru no jebkādas atbildības par viņa nesaskaņām vai konfliktiem ar citiem Portāla Lietotājiem.

Operatoram ir tiesības slēgt pieeju Portāliem, to atsevišķām sadaļām vai funkcijām tiem Lietotājiem, kuri rada konfliktus un nesaskaņas vai šajos konfliktos un nesaskaņās iesaistās.

Maksas pakalpojumi portālā (VIP (Zelta), Sudraba konti u.c.) tiek iegādāti, izmantojot automatizētu tirdzniecības vietu un uz šiem pakalpojumiem nevar izmantot atteikuma tiesības.

Iegādājoties jebkādus maksas pakalpojumus ar SMS starpniecību, tai skaitā, veicot balsojumus, jāņem vērā, ka mobilo pakalpojumu operators var noteikt limitu, cik reižu no viena un tā paša telefona numura var iegādāties maksas pakalpojumus noteiktā laika periodā. Portālu Operators neuzņemas nekādu atbildību, ja Lietotājs saskaras ar šādiem ierobežojumiem.

PRIVĀTUMA POLITIKA

Reģistrējoties portālos, Lietotājs piekrīt, ka Operators apstrādā Lietotāja datus.

Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī savus datus dzēst vai izmainīt, izmantojot šim mērķim paredzētās Portālu funkcijas sadaļā "Kontrolpanelis", rakstot uz e-pasta adresi, kas norādīta sadaļā "Kontakti", vai atverot palīdzības pieprasījumu sadaļā "Palīdzība".

Gadījumā, ja lietotājs Portālu ietvaros veic pirkumus, lai piekļūtu maksas sadaļām vai funkcijām, viņš piekrīt, ka viņa datus apstrādā trešās personas, kas veic maksājumu iekasēšanu.

Operators fiksē ikviena Portālu Lietotāja datora IP adresi.

Operatoram ir tiesības nosūtīt Lietotāja datoram sīkdatnes (cookies).

Lietotājs piekrīt, ka visi viņa Portālos ievietotie faili, personīgie dati, cita informācija, kuru viņš uzrāda, reģistrējoties vai aizpildot jebkādas anketas, būs pieejama ikvienam Interneta lietotājam jebkurā pasaules valstī. Lietotājs atļauj Operatoram apstrādāt šo informāciju.

Operators neuzņemas nekādu atbildību par tiešajiem vai netiešajiem zaudējumiem, kas varētu rasties Lietotājam vai trešajām pusēm Lietotāja Portālos ievietotās informācijas tekstu vai attēlu veidā zaudēšanas vai bojājumu rezultātā.

Operators neuzņemas nekādu atbildību, ja zādzības vai servera bojājuma rezultātā jebkādi Lietotāja dati tekstu vai failu veidā neparedzēti nonāk citu personu rīcībā.

Jebkāda informācija tekstu vai failu veidā, ko Lietotājs ievieto Portālos, bez atlīdzības, ja nav norunāts citādi, automātiski nonāk Operatora īpašumā un Operators ir tiesīgs rīkoties ar šo informāciju pēc saviem ieskatiem.

Lietotājiem aizliegts vākt jebkādu informāciju gan tekstu, gan failu veidā, kas pieejama Portālos, ar mērķi to bez atlīdzības vai par atlīdzību nodot citām personām, pavairot, izplatīt, pārdot.

Portāli ir privātīpašums un Operatoram, nemotivējot savu rīcību, ir tiesības uz neierobežotu laiku liegt pieeju portāliem vai atsevišķām to sadaļām ikvienam Lietotājam.

Operatoram ir tiesības izdzēst, deaktivizēt ikviena lietotāja Kontu Portālos, nesniedzot nekādus paskaidrojumus un nenesot nekādu atbildību.

Operatoram ir tiesības slēgt pieeju portāliem no jebkuras IP adreses, par to nesniedzot nekādus paskaidrojumus un nenesot nekādu atbildību.

Operatoram ir tiesības izsūtīt uz Lietotāju e-pasta adresēm informāciju, kas saistīta ar Portālu darbu.

NOBEIGUMS

Reģistrējoties Portālos, ikviena persona apliecina, ka ir izpratusi un pilnībā piekrīt šiem Noteikumiem un Privātuma Politikai un apņemas neapstrīdēt un necelt nekādus iebildumus par šiem Noteikumiem un Privātuma politiku.

Operatoram ir tiesības mainīt un papildināt šos Noteikumus un Privātuma Politiku, par to atsevišķi neinformējot Lietotājus.

Lietotāja pienākums ir sekot izmaiņām šajos Noteikumos un Privātuma Politikā, kā arī dzēst savu kontu, ja Lietotājs nepiekrīt kādam Noteikumu vai Privātuma Politikas punktam.

Portāli ir privātīpašums un to lietošana nav neatņemamas tiesības. Operators slēdz pieeju Portāliem ikvienam Lietotājam, kas neievēro šos Noteikumus un Privātuma Politiku.

Ja Lietotājam tiek slēgta pieeja Portāliem sakarā ar to, ka šis lietotājs neievēro šos Noteikumus vai Privātuma Politiku, nauda par Sudraba, VIP (Zelta) vai VIP kontiem atgriezta netiek.
Lietotājam, kam tiek slēgta (bloķēta) pieeja Portāliem, bez Operatora rakstiskas atļaujas nav tiesību piekļūt serverim (turpināt Portālu lietošanu), reģistrējot citu lietotāja vārdu vai nomainot IP adresi. Šāda rīcība tiks uzskatīta par nesankcionētu piekļūšanu datorsistēmai.
Visas tiesības aizsargātas. Jebkādu portālā publicēto attēlu vai tekstu vai failu pilnīga vai daļēja pārpublicēšana bez Operatora rakstiskas atļaujas ir autortiesību pārkāpums.

 
Kontakti  |  Reklāma  |  Lietošanas noteikumi  |  Privātuma politika